fredag 22 juli 2016

Elröra

Månntro elen kommer tillbaka idag?
Har haft ett jordningsproblem en längre tid.. 170V mellan micron och diskbänken. Frun har klagat.

Tillika har jag velat ha separat mätning på uppvärmningsel och förbrukbingsel så jag tänkte mig ett byte av elcentral till en modern variant.

Sånt får man inte göra själv eller? Som jag tolkat föreskrifterna så får man koppla ifall man har nödvändig kunskap. Dock får man inte dra nytt kablage... vilket inte är fallet här.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar