lördag 18 augusti 2012

Riddare

Efter vinterkrigets slut 1940 grundades genom en författning Mannerheimkorset i två klasser till Frihetskorsets orden. Av den som får orden används benämningen Mannerheim-korsets riddare.

Även populärt kallade Mannerheimriddare  

2. Klass

1. klass av Mannerheim-korset utdelades endast åt marskalk Mannerheim och general Heinrichs.

2. klass av Mannerheim-korset utdelades åt 191 personer och av dem fick fyra personer korset två gånger.

Medaljen är på grund av sin sällsynthet och de specialförtjänster den fordrar Finlands högst uppskattade hederstecken.

Av de 191 personerna som fick utmärkelsen var 20 finlandssvenskar. Av dessa vill jag nämna Överfältväbel Harald Storbacka, Mannerheimriddare nr 109


Tyvärr var jag både för ung och för ointresserad för att förstå vilken hjälte han var. Minns hans besök på lokala fotbollsmatcher och det spä han fick utstå för att han inte kunde prata (efter en hjärnblödning). 

Detta slutade dock tvärt när drägget på läktaren fick veta vem han var.

Vid hans hemgård Signegården i Lappfors i Esse finns idag en minnessten som restes år 2002. Försvarsministern medverkade vid avtäckandet av minnesstenen. Finland minns sina krigshjältar.

Som parentes kan tilläggas att försvarsministerns besök skede meddelst helikopter vilket tydligen var i mesta laget och blev senare föremål för en utredning av justitienkanslern...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar