lördag 1 september 2012

Klubbor

Som den historiemedvetne känner till så kallas bondeupproret 1596-1597 i östra rikshalvan för Klubbekriget. Upproret uppstod dels  beroende på det svaga styret Hertig Karl / Sigismund dels beroende på Klas (Clas Eriksson) Flemming och hans truppers utsugning av bönderna.
 
"Mitt i februari månad år 1597 red Klas Fleming med sina ryttare upp till Österbotten, fann bönderna lägrade i Ilmola och erbjöd dem nåd, om de ville underkasta sig konungens vilja. Bönderna, som förlitade sig på sitt stora antal och några små kanoner, svarade trotsigt nej. Då anföllos de av ryttarna och ledo ett stort nederlag. Många nedhöggos eller dränktes, och därefter gick en sträng dom över hela landet. Ingen man i Finland var då så fruktad och så hatad som den väldiga Klas Fleming.

Men Gud hade utmätt hans bana. Knappt 10 veckor efter Ilmola slag dog Klas Fleming plötsligt under en resa i Pojo socken. Det vidskepliga folket trodde, att han blivit förgjord av Österbottens trollkarlar

Hertig Karl skymfande Klas Flemings lik
 När Hertig Karl såg Fleming i kistan, drog han honom i skägget och sa: "Om du nu levat hade ditt huvud icke suttit mycket säkert."

På detta ska änkan Ebba Stenbock ha svarat: "Om min salige herre levat, så hade Hans Nåd aldrig kommit härin!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar