onsdag 22 februari 2017

Håll till höger

I Finland får man tacka ryssen för det, svenskarna kunde ju inte bestämma sig. Den 8 Juni 1858 kungjorde Alexander II att från och med nu gällde högertrafik i storfurstendömmet Finland.

I Sverige 1916 ålades automobilförare: ”att vid möte och när körbanan ej kan fritt överskådas hålla till vänster samt att hålla till höger, när annan trafikant förbiköres". Här fick man vänta till 3 september 1967 innan det blev någon som helst ordning och reda i trafiken.

Alltså...

När Karl XII i början av 1700-talet samordnade postväsendets och gästgiveriernas verksamhet fick Sverige sitt första stadgande om högertrafik. I en förordning av år 1718 heter det: ”Mötes Extra Posterne wika de för hwar annan utur wägen till höger; Men på smala wägar Broar och dylikt hafwer den förträdet som föst blåser i Hornet”.

Den högertrafikepoken blev inte långvarig. Redan med 1734 års Giästgifware Ordning ändrade man sig och återinförde vänstertrafik: ”När resande eller farande i Städer eller på Landet mötas böra de til hwar sin wänstra sida således wika, at de hinderlöst kunna komma hwarannan förbi wid Tijo Daler Silfwermynts bot för den som häremot bryter.”


 

...Kejsare och Sjelfherskare öfwer hela Ryssland samt Storfurste till Finland...

Vad är en Sjelfherskare hur tolkar man det i moderna termer? 
Självhärskare har ett flertal synonymer men vilken är den mest rättvisande? Jag bestämmer att det betyder "...Enväldige härskaren över hela Ryssland...". Som dom har det fortfarande.

4 kommentarer:

 1. Men tågen kör väl vänstertrafik överallt.

  SvaraRadera
 2. Inte ens där har man kunnat samordna sig. Sverige är enda landet i norden som har vänstertrafik på järnvägen.

  SvaraRadera
 3. Men i övriga europa kör tågen till vänster

  SvaraRadera
 4. Nej, denna bild visar hur det är fördelat.(rött är högrtrafik...)

  SvaraRadera