onsdag 3 maj 2017

Avgöradet

Iom Mynverkets fadäs med jubileumsmynten blev jag lite taggad att fräsha upp  kunskaperna i Finlands "födselvåndor", frihetskriget eller inbördeskriget som den mera neutrala termen lyder.

Hitintills har jag inte hittat något utförligt beskrivet som inte varit starkt politiskt infekterat. Framför allt verkar släktingar och politiska meningsfränder till den den förlorande sidan ha skrivit en hel del.

Hoppeligen är denna bok mera politiskt neutral.


Nu så här långt försent tycker man ju att man skulle ha varit mera intresserad i undomen och intervjuat farfar som deltog i striderna på den vita sida. Det enda som nämndes, som jag minns, var att man trodde man stred mot ryssen och att det inte var lika intressant att slåss mera när man hörde att dom andra pratade finska...

Bilden på bokomslaget har samma tema som den morbida bild som var tänkt för jubileumsmyntet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar