måndag 6 november 2017

Svenska dagen

Svenska dagen är något som firas av de svenskspråkiga i Finland men är förmodligen ingen majoriteten en "sverigesvensk" känner till. Svensken firar i stället Gustav Adolfsdagen.

För den som vill förkovra sig, lite, i ämnet finns en kort artikel på Wikipedia, på svenska.


Knappt att man i Sverige känner till att det finns finländare med svenska som modersmål: -"va bra svenska du lärt dig..." har man ju hört :)

För den som känner att här finns det en stor kunskapslucka så kan man läsa här samt titta på följande  reportage. Och här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar