fredag 15 december 2017

Osolidarisk

För ett antal år sedan, när alla skulle vara solidariska och vaccineras mot den befarade fågelinfluensaepidemin, var jag osolidarisk. Jag lät inte varken mig själv eller mina barn bli vaxinerade.

Jag är INTE vaccinationsmotståndare men här anades ugglor i torven.

Det kom ett brev från skolan: "Skriv på här så vaccinerar vi era barn på skolan".

Jag läste bipacksedeln och ställde lite frågor om hur man tänkt sig med läkare på plats med utrustning för återupplivning mm. Detta slutade med att skolan inte längre ville vaccinera barnen utan vaccination fick man själv ombesörja, vilket alltså inte gjordes.

Nu borde det väl vara dags för dom vaccinerade att få sin booster-dos. Bilda kö! Jag har dock inte hört om att det skulle vara likadan rusning och köbildning som vid första vaccinationstillfället.

Nedan det jag bifogade i mitt mail till skolan

Saxat ut Pandemrix bipacksedel http://www.lakemedelsverket.se/upload/pandemrix.pdf


/Edit
OBS den tidigare länken (här ovan) fungerar inte längre men letar man på deras hemsida så hittar man DENNA INFO!!!!

Nedan alltså vad som stod i den ursprungliga bipacksedeln .
Edit/


För de allra flesta innebär influensan en ofarlig men ibland obehaglig infektionssjukdom med symtom som går över på några dagar. Feber, hosta, snuva, kräkningar, ont i kroppen och huvudvärk är vanliga symtom men den nya influensan kan också vara lindrig som en vanlig förkylning.

Vaccinet Pandemrix, som ges mot den influensan A(H1N1), ger ett 90-procentigt skydd mot att smittas av influensan. Alla som vaccineras får alltså inte ett fullständigt skydd,

1. VAD PANDEMRIX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Pandemrix är ett vaccin som ges till vuxna i åldrarna 18-60 år för att förebygga pandemisk influensa

4.2 Dosering och administreringssätt

Vuxna i åldrarna 18-60 år: 1 dos om 0,5 ml ges vid överenskommet datum.
En andra dos vaccin bör ges efter ett intervall om minst tre veckor.
Det finns ingen erfarenhet från barn och vuxna över 60 år.

4.3 Kontraindikationer

Tidigare händelse av en anafylaktisk (dvs livshotande) reaktion mot någon av de ingående komponenterna i vaccinet eller spårrester (ägg och kycklingprotein, ovalbumin, formaldehyd, gentamicinsulfat och natriumdeoxikolat). I en pandemisk situation kan det emellertid vara lämpligt att ändå ge vaccinet, förutsatt att utrustning för återupplivning finns omedelbart tillgänglig om behov uppstår.

4.8 Biverkningar

Biverkningar från kliniska prövningar med prototypvaccinet presenteras nedan (se avsnitt 5.1 för ytterligare information angående prototypvacciner).

Incidensen av biverkningar har utvärderats hos cirka 5 000 försökspersoner ≥18 år, som fått beredningar innehållande minst 3,75 mikrogram HA/AS03. (red anm. i förhållande till ovan nämnda 0,5 ml )4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Pandemrix orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.
 

Mycket vanliga (kan inträffa vid 1 av 10 vaccindoser eller fler):
- huvudvärk
- trötthet
- smärta, rodnad, svullnad eller en lokal förhårdnad vid injektionsstället
- feber
- muskelvärk, ledvärk.

Vanliga (kan inträffa vid upp till 1 av 10 vaccindoser):
- värmekänsla, klåda eller blåmärke vid injektionsstället
- ökad svettning, frossa, influensaliknande symtom
- svullna körtlar i halsen, armhålan eller ljumsken.
 

Mindre vanliga (kan inträffa vid upp till 1 av 100 vaccindoser):
- stickningar eller domningar i händerna eller fötterna
- sömnighet
- yrsel
- diarré, kräkningar, magont, sjukdomskänsla
- klåda, utslag
- allmän sjukdomskänsla
- sömnlöshet.

Dessa reaktioner försvinner vanligen inom 1-2 dagar utan behandling.

Andra biverkningar som har inträffat dagar eller veckor efter vaccination med vanliga influensavacciner är:

♦ Mindre vanliga (kan inträffa vid upp till 1 av 100 vaccindoser):
- generella hudreaktioner inklusive nässelfeber.


♦ Sällsynta (kan inträffa vid upp till 1 av 1 000 vaccindoser):
- svår stickande eller dunkande smärta utmed en eller flera nervbanor kramper minskat antal blodplättar som kan orsaka blödning eller blåmärken allergiska reaktioner som kan leda till allvarlig sänkning av blodtrycket som, om det inte behandlas, kan leda till kollaps, koma och död.
 

♦ Mycket sällsynta (kan inträffa vid upp till 1 av 10 000 vaccindoser):
- förträngning eller blockad av blodkärl med njurpåverkan som följd övergående inflammation i hjärnan och nerverna, vilket kan orsaka smärta, svaghet och förlamning och som eventuellt kan sprida sig till andra kroppsdelar.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar